Veilig betalen Levering binnen 3-6 werkdagen Verzending binnen Benelux

Privacy Policy

La Vie Jolie is gehouden de privacy van de bezoeker op deze website te beschermen. Lees deze Verklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Artikel 1 Inleiding

1.1    Voor La Vie Jolie is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.La Vie Jolie houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens

2.1    Om het gebruik van de website te bevorderen kan La Vie Jolie gegevens vastleggen in een bestand. La Vie Jolie kan deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van La Vie Jolie en/of aan hem gelieerde instellingen/ondernemingen. La Vie Jolie zal altijd trachten rekening te houden met uw voorkeur.

Artikel 3 Uw rechten

3.1    La Vie Jolie wil duidelijk zijn over de wijze waarop hij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze Verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter vragen hebben over de wijze waarop La Vie Jolie met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan (e-mail).
3.2    U kunt ook aan bovenstaand adres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van aanbiedingen.

Artikel 4 Cookies

4.1    La Vie Jolie maakt bij het aanbieden van zijn elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de Klant heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de Klant een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

Artikel 5 Melding

5.1    De verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door La Vie Jolie, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1    La Vie Jolie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze Verklaring.